Scheikunde

1. Chemisch rekenen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we de belangrijkste grootheden, eenheden en symbolen die we moeten kennen voor chemisch rekenen. Ook kijken we naar een aantal principes die we moeten kunnen gebruiken bij het rekenen aan chemische processen.

Massa

Grootheid die uitdrukt hoe zwaar iets is in gram of kilogram

Atoommassa

Grootheid die uitdrukt hoe zwaar een atoom is in de eenheid u

Relatieve atoommassa

De massa van een atoom gedeeld door 1u

Molecuulmassa

Grootheid die uitdrukt hoe zwaar een molecuul is in de eenheid u

Relatieve molecuulmassa

De massa van een molecuul gedeeld door 1u

Chemische hoeveelheid

Hoeveelheid deeltjes dat in een bepaalde hoeveelheid stof aanwezig is uitgedrukt in mol

Getal van Avogadro

De hoeveelheid deeltjes die in één mol zit (6,02 x 10^23)

Molaire massa

Hoeveel een mol weegt, uitgedrukt in gram per mol

Massapercentage

Welk percentage van de massa van het geheel toe te wijzen is aan een specifieke stof

Massa-ppm

Als we het hebben over massa-ppm van een stof in het geheel dan bedoelen we dat één miljoenste deel van de massa van het geheel bestaat uit die stof

Massa-ppb

Als we het hebben over massa-ppb van een stof in het geheel dan bedoelen we dat één miljardste deel van de massa van het geheel bestaat uit die stof

Volume

Grootheid die uitdrukt hoeveel ruimte iets inneemt in vierkante meter m^3

Volume-ppm

Als we het hebben over volume-ppm van een stof in het geheel dan bedoelen we dat één miljoenste deel van het volume van het geheel bestaat uit die stof

Volumepercentage

Welk percentage van het volume van het geheel toe te wijzen is aan een specifieke stof

Molair volume

Hoeveel ruimte een mol van een stof inneemt, uitgedrukt in gram per mol

Dichtheid

Grootheid die aangeeft hoe zwaar een stof is per volume, uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg m^-3)

Concentratie

Geeft aan hoeveel stof er is opgelost per hoeveelheid oplossing, uitgedrukt in mol per liter (mol l^-1)

Zuurgraad

Dit is de mate waarin een oplossing zuur of basisch is, uitgedrukt in pH of pOH

Reactiesnelheid

Grootheid om aan te geven hoe snel een reactie verloopt, uitgedrukt in mol per liter per seconde (mol l^-1 s^-1)

Massaverhouding

De verhouding in massa waarbij stoffen volledig met elkaar reageren

Stoichiometrische verhouding

De verhouding in aantal deeltjes waarbij stoffen volledig met elkaar reageren

Molverhouding

De verhouding in aantal mol waarbij stoffen volledig met elkaar reageren (specifieke stoichiometrische verhouding)

Volumeverhouding bij gassen

Hoeveel ruimte gassen innemen relatief aan elkaar (hetzelfde als de molverhouding van de aanwezige gassen)

Overmaat

Een overschot van een beginstof dat wordt veroorzaakt doordat de molverhouding (of massaverhouding) niet helemaal klopt

Ondermaat

De beginstof die wel helemaal heeft gereageerd

Rendement

De praktische opbrengst gedeeld door de theoretische opbrengst

Theoretische opbrengst

De maximale te verkrijgen opbrengst van een stof die je verwacht in theorie

Praktische opbrengst

De werkelijke opbrengst bij een experiment

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen