Scheikunde

1. Concentratiebreuk & Evenwichtsvoorwaarden

Gegeven door:
Yoshi Van Heteren
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze uitlegvideo voor scheikunde gaan we het hebben over evenwichtsreacties. Ook bespreken we onder andere de rol van de reactiesnelheid aan de hand van het botsende deeltjes model, de concentratiebreuk en de evenwichtsconstante. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om te leren voor toetsen en het examen!

Concentratie

Hoe groter de concentratie, hoe meer botsingen er plaatsvinden

Effectieve botsing

Botsing tussen deeltjes die een reactie veroorzaken

Evenwichtsconstante

Geeft aan in welke richting de chemische reactie verloopt

Heterogeen evenwicht

Evenwichtsreactie waarin alle stoffen in verschillende fasen zijn

Homogeen evenwicht

Evenwichtsreactie waarin alle stoffen in dezelfde fase zijn

Reactiesnelheid

Hoe snel een chemische reactie verloopt

Verdelingsevenwicht

Een stof verdeelt zich over twee oplosmiddelen in vaste verhouding

Verdelingsgraad

Laat zien hoe fijn een stof verdeelt is. Hoe fijner de stof, hoe groter de chemische reactie

Katalysator

Een stof die de snelheid van een chemische reactie beïnvloedt zonder dat het zelf wordt verbruikt (bijna altijd snellere reactiesnelheid)

Botsende deeltjes

Bij botsende deeltjes is het aantal botsingen en de heftigheid van botsingen van belang

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen