Scheikunde

1. Scheidingsmethodes

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video voor scheikunde behandelen we verschillende scheidingsmethoden. Voor het examen zijn er namelijk verschillende scheidingsmethoden die je moet kennen! Denk bijvoorbeeld aan filtreren, indampen, destilleren en nog meer! Onze Digistudies docent behandelt ze allemaal in deze video. Veel kijkplezier.

Adsorberen

Bij adsorptie hechten moleculen van een gas, vloeistof of opgeloste stof zich aan het oppervlak van een vaste stof. Sommige stoffen binden zich makkelijker aan een vaste stof dan andere stoffen. Hierdoor worden stoffen gescheiden op basis van een verschil in aanhechtingsvermogen

Centrifugeren

Het verwijderen van een vloeistof door het in snel tempo rond te draaien. Het is een scheidingstechniek voor suspensies en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het scheiden van bloed in bloedcellen

Destilleren

Het scheiden en/of zuiveren van stoffen door middel van verdamping en condensatie

Extraheren

Het scheiden van een stof uit een mengsel van meerdere stoffen

Filtreren

Het zuiveren of afscheiden van een stof door middel van een filter. Hiermee kun je bijvoorbeeld onzuivere deeltjes tegenhouden

Mengsel

Een combinatie van meerdere stoffen bij elkaar

Oplossing

Een mengsel van een stof in een vloeistof, wat in elkaar oplost en helder wordt/blijft

Residu

Het overblijfsel van een bepaalde stof na een verdamping

Suspensie

Een mengsel van een vaste stof in een vloeistof die niet oplost en dus troebel blijft

Verdamping

Het proces waarbij water overgaat van vloeibaar naar gas (damp)

C1. Chemische Vakmethodes

C2. Chemische synthese