Scheikunde

3. Batterijen en brandstofcel

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze kennisclip voor scheikunde gaan we het hebben over het opslaan van energie en over elektrochemische cellen. Het eerste deel zal gaan over de opslag van hernieuwbare energie. In het tweede deel zullen we het hebben over elektrochemische cellen, en tot slot leggen we je alles uit over brandstofcellen.

Brandstofcel

Een elektrochemische cel met zuurstof als oxidator en een brandstof als reductor

Oxidator

Neemt elektronen op. De elektrode waar oxidatie plaatsvindt, noemen we de anode.

Reductor

Staat elektronen af. De elektrode waar reductie plaatsvindt, noemen we de kathode

Waterstofbrandstofcel

Bij verbranding van waterstof komt er alleen energie en water vrij

Ion selectief membraan

Membraan wat selectief enkel positieve of enkel negatieve ionen doorlaat

Elektrolyt

Een vloeistof met ionen die zorgen voor de geleiding binnen de elektrochemische cel

Elektrolyse

Een reactie waarbij water wordt gescheiden in zuurstof en waterstof.

Katalysator

Stof die de reactie versnelt en niet in de reactievergelijking voorkomt. Een katalysator wordt wel gebruikt, maar niet verbruikt.

Redoxreactie

Reactie met elektronen overdracht, waarbij elektronen van reductor naar oxidator verplaatsen

Batterij

Een energieleveraar in de vorm van een elektrochemische cel, waarin redoxreacties plaatsvinden voor levering van elektrische energie.

Halfcellen

Twee helften van een elektrochemische cel

Elektrochemische cel

Cel waarin redoxreacties plaatsvinden. In een elektrochemische cel hebben de oxidator (positieve elektrode/kathode) en de reductor (negatieve elektrode/anode) geen direct contact met elkaar: er is een gesloten stroomkring.

E1. Industriële processen

E2. Groene chemie

E3. Energieomzettingen