Scheikunde

2. Koolhydraten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Met behulp van deze scheikunde kennisclip leer jij alles over koolhydraten. In de video gaan we kijken naar wat koolhydraten nou eigenlijk zijn, welke functie ze hebben en welke verschillende soorten koolhydraten er zijn. Veel kijkplezier en succes met de voorbereiding op je scheikunde examen en/of andere toetsen!

Disachariden

Koolhydraten die bestaan uit twee sachariden

Glucose

Een belangrijk monosachararide met 6 C-atomen dat wordt gevormd bij de fotosynthese en afgebroken bij de dissimilatie

Glycogeen

Een polysacharide die is opgebouwd uit glucose-eenheden, bij mensen en dieren is opgeslagen in de lever en dient als energieopslag

Hydrolyse

De splitsing van een chemische binding onder opname van een molecuul water

Koolhydraten

Voedingsstoffen (suikers) die dienen als brandstof en energieleverancier voor het lichaam

Monosachariden

Koolhydraten die bestaan uit één sacharide

Polysachariden

Koolhydraten die bestaan uit lange ketens van sachariden

F1: Chemie van het leven

F2: Milieueffecten

F3. Energie en Industrie