Scheikunde

3. Vetten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze scheikunde uitlegvideo! In deze video zullen we het hebben over vetten. Het filmpje is onderverdeeld in vier onderwerpen. We zullen het eerst hebben over wat vetten zijn en wat hun functie is. Vervolgens zullen we het hebben over waar vetten uit bestaan en bespreken we de essentiële en niet-essentiële vetzuren. Tot slot hebben we het over het onderscheid tussen verzadigde en onverzadigde vetten. Heel veel kijkplezier!

Essentiële vetzuren

Vetten die niet door het menselijk lichaam kunnen worden aangemaakt en moeten worden opgenomen door middel van voeding

Ester

Een chemische koolstofverbinding die ontstaat bij een koppeling van een alcohol en een zuur

Fosfolipiden

Tri-esters van glycerol, waarvan de middelste OH-groep gebonden is aan verbinding waarin een fosfaatgroep voorkomt

Glycerol

Een verbinding met de molecuulformule C3H8O3, die samen met drie vetzuren een vet of olie vormt

Hydrolyse

De splitsing van een chemische binding onder opname van een molecuul water

Niet-essentiële vetzuren

Vetten die door het lichaam worden gevormd

Onverzadigde vetten

Vetten waarvan de vetzuren minstens één C=C-binding bevatten

Verzadigde vetten

Vetten waarvan de vetzuren geen C=C-binding bevatten

Vetten

Voedingsstoffen die dienen als reservebrandstof voor het lichaam, opgebouwd uit glycerol en drie vetzuren

Vetzuren

Een keten van ten minste zestien koolstofatomen en een zuurgroep

F1: Chemie van het leven

F2: Milieueffecten

F3. Energie en Industrie