Wiskunde A

2. Exponentiële functies

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde gaan we het hebben over exponentiële functies. We beginnen met de grafiek en de eigenschappen van de algemene exponentiële formule. Vervolgens gaan we bespreken hoe we de formule kunnen opstellen in de standaardvorm. Ook kijken we naar het oplossen van exponentiële vergelijkingen, en we sluiten af met een oefenopgave.

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Groeifactor

Het vaste getal waarmee vermenigvuldigd wordt binnen een exponentieel verband. Als de groeifactor groter dan 1 is stijgt de grafiek, maar als het tussen de 0 en de 1 ligt daalt de grafiek

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

C1. Standaardfuncties

C2. Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden