Wiskunde A

4. Formules met logaritmen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Deze wiskunde A uitlegvideo gaat over formules met logaritmen. Het logaritme wordt met een formule voor een exponentieel verband uitgelegd. Vervolgens worden deze formules weergegeven in een assenstelsel en worden er voorbeelden gegeven, zodat jij de lesstof goed beheerst na het kijken van deze video!

Assenstelsel

Een stelsel met een x-as en een y-as, waarop getallen staan. In een assenstelsel kun je coördinaten aflezen

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Groeifactor

Het vaste getal waarmee vermenigvuldigd wordt binnen een exponentieel verband. Als de groeifactor groter dan 1 is stijgt de grafiek, maar als het tussen de 0 en de 1 ligt daalt de grafiek

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

C1. Standaardfuncties

C2. Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden