Wiskunde A

6. Transformaties

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde A wordt alle eindexamenstof met betrekking tot transformaties behandeld. De video bestaat uit drie delen. Allereerst neemt de docent alles wat je moet weten met betrekking tot translaties met je door. Vervolgens komen vermenigvuldigingen ten opzichte van de x- en de y-as aan bod. Hierna ben je volledig bekend met transformaties!

Coördinaat

en getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Transformatie

Een manier om uit een standaardfunctie een andere functie te laten ontstaan

Translatie

Een verschuiving van een figuur met behoud van alle richtingen en afmetingen

X-as

De horizontale as, die plat op de grond ligt

Y-as

De verticale as, die recht omhoog gaat

C1. Standaardfuncties

C2. Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden