Uitlegvideo’s voor alle VWO Wiskunde B school- en examenstof!

Leren voor wiskunde B op vwoniveau doe je bij Digistudies! Bekijk al onze uitlegvideo’s voor wiskunde B om alles te leren over differentiëren, goniometrische functies en het opstellen van vergelijkingen. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om te leren voor toetsen en SE’s in de bovenbouw van het vwo, maar ook voor het eindexamen wiskunde B.

Wiskunde B leren met Digistudies

Wiskunde B examen vwo 2024 Het wiskunde B examen voor vwo gaat dit schooljaar plaatsvinden op donderdag 23 mei 2024, van 13:30 tot 16:30. Zorg ervoor dat je er klaar voor bent, door op tijd te beginnen met leren, oefenopgaven te maken en te oefenen met oude wiskunde B examens. Wij wensen je alvast veel succes!

0

Leren voor wiskunde B – vwo

Het vak wiskunde B is voor veel middelbare scholieren erg lastig. Om het toch goed te kunnen beheersen vóór het eindexamen, is het belangrijk om veel te oefenen met de lesstof. Naast het maken van je huiswerk van school kun je dit ook doen door te oefenen met oude wiskunde B examens. Op die manier kun je alvast zien hoe zo’n examen normaal gesproken wordt opgebouwd en wat voor soort vragen er gesteld kunnen worden. Ook is het een goede manier om alvast te wennen aan de grootte van het examen, zodat je daar straks tijdens het wiskunde B examen niet van schrikt.


Examenstof wiskunde B - vwo

De examenstof van wiskunde B vwo is opgedeeld in vijf domeinen: Algebraïsche vaardigheden, Functies, grafieken en vergelijkingen, Differentiaal- en integraalrekening, Goniometrische functies en Meetkunde met coördinaten. We zullen een korte omschrijving geven van wat je ongeveer moet weten per domein.


Wiskunde B – Domein 1

In het domein Algebraïsche vaardigheden leer je de basisvaardigheden van wiskunde B. Ben je bijvoorbeeld in staat om te rekenen met machten, weet je hoe je een logaritmische som oplost en kun je merkwaardige producten gebruiken om expressies te herleiden? Dat en meer leer je in het eerste domein.


Wiskunde B – Domein 2

Het tweede domein gaat over functies, grafieken en vergelijkingen. Je kunt daarbij denken aan exponentiële, gebroken en periodieke functies. Daarnaast is het belangrijk dat je in staat bent om variabelen vrij te maken bij wortelfuncties en dat je groeipercentages kunt omzetten naar tijdseenheden.


Wiskunde B – Domein 3

In het derde domein – Differentiaal- en integraalrekening – bespreken we afgeleide functies en leer je technieken voor het differentiëren. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de som-, product-, ketting- en quotiëntregel, maar ook dat je weet hoe je bijvoorbeeld de inhoud of oppervlakte kunt berekenen. Bekijk hiervoor al onze video’s!


Wiskunde B – domein 4

Het vierde domein gaat in zijn geheel over goniometrische functies. We hebben het dus over driehoeken en het rekenen met de sinus, cosinus en tangens. Je leert hoe je de lengte van een gelijkbenige driehoek kunt berekenen en welke exacte waarden bij een cirkel horen. Daarnaast behandelen we ook het rekenen met basisvergelijkingen in de goniometrie.


Wiskunde B - domein 5

In het laatste domein van wiskunde B vwo – Meetkunde met coördinaten – bespreken we algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde, vectoren en inproduct en meetkundige vaardigheden. Onderwerpen die o.a. naar voren komen zijn lijnvergelijkingen, de sinus- en cosinusregel en raaklijnen.

... meer dan 5.000 leerlingen leren zonder boeken met Digistudies...

5K+

... en zij beoordelen Digistudies gemiddeld met een 9,2!

undefined's foto.

Digistudies
Veelgestelde vragen