Wiskunde B

1. Breuken

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B behandelen we breuken en de daarbij horende basisbewerkingen die je moet kennen voor het eindexamen. We bespreken het vereenvoudigen van breuken en daarbij de helen eruit te halen waar mogelijk. Ook zullen we breuken optellen, aftrekken en delen. Het herleiden van breuken komt ook aan bod.

Breuk

Een onuitgewerkte deling van een getal (de teller) door een ander getal (de noemer)

Breuken vermenigvuldigen

Teller * teller / noemer * noemer

Noemer

De noemer is de deler van een breuk en staat onder de breukstreep. Het bepaalt in hoeveel verschillende onderdelen iets verdeeld is. In de breuk 5/11 is het getal 11 de noemer

Teller

Het deelgetal dat boven de breukstreep staat. In de breuk 5/11 is het getal 5 de teller

Vereenvoudigen

Herleiden tot een overzichtelijkere samenstelling

A1. Algebraïsche vaardigheden