Wiskunde B

3. Machten

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we machten en de daarbij horende basisbewerkingen die je moet kennen voor het eindexamen van wiskunde B. We bespreken hoe we machten met elkaar kunnen vermenigvuldigen, hoe we ze kunnen delen en wat er gebeurt als we een macht van een macht nemen of de macht van een product nemen.

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Herleiden

Iets korter schrijven. Dit betekent meestal dat je haakjes wegwerkt, variabelen met elkaar vermenigvuldigt als dat kan, factoren wegdeelt en wortels vereenvoudigt

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Macht

Machten worden gebruikt om sommen of formules korter op te schrijven. Je schrijft een macht schuinboven het grondgetal. In een som '3 tot de macht 2' is dat bijvoorbeeld hetzelfde als 3x3 = 9

Machtsverband

Een formule waar een macht in staat. De formule die hierbij hoort is y = a * x^n

Negatieve exponenten

Een exponent die kleiner is dan 0. Kun je omschrijven naar vormen zonder negatieve macht, bijvoorbeeld in de vorm van een breuk

A1. Algebraïsche vaardigheden