Wiskunde B

4. Logaritmen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde B behandelen we hoe je rekenregels voor logaritmen kunt gebruiken om vergelijkingen op te lossen, variabelen vrij te maken en expressies te herleiden.

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

A1. Algebraïsche vaardigheden