Wiskunde B

5. Herleiden en merkwaardige producten

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B gaan we kijken naar hoe we merkwaardige producten kunnen gebruiken om expressies te herleiden. We zullen dit doen aan de hand van een aantal voorbeelden. Je kunt deze kennisclip gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Expressies

Wiskundige uitdrukkingen met nummers en/of variabelen

Herleiden

Iets korter schrijven. Dit betekent meestal dat je haakjes wegwerkt, variabelen met elkaar vermenigvuldigt als dat kan, factoren wegdeelt en wortels vereenvoudigt

Merkwaardige producten

Standaardvormen in sommen met haakjes, waarbij je de voorrangsregels kunt gebruiken om ze te herleiden

Rekenvolgorde

Regels die ervoor zorgen dat een som door iedereen op dezelfde en juiste manier wordt berekend

Voorrangsregels

1. Haakjes wegwerken 2. machten en wortels 3. delen en vermenigvuldigen 4. optellen en aftrekken

A1. Algebraïsche vaardigheden