B1. Formules en functies

Thumbnail
1. Lineaire functies
Thumbnail
2. Variabelen vrijmaken bij wortelformules
B2: Standaardfuncties

Thumbnail
1. Grafieken (domein, bereik, nulpunt en symmetrie)
Thumbnail
2. Tweedegraadsfuncties
Thumbnail
3. Machtsfuncties
Thumbnail
4. Machtsfuncties (vervolg)
Thumbnail
5. Grafiek, groeifactor en groeipercentage
Thumbnail
6. Groeifactor naar andere tijdseenheden
Thumbnail
7. Exponentiële functies (transformaties en asymptoten)
Thumbnail
8. Exponentiële vergelijkingen
Thumbnail
9. Exponentiële functies (rekenen met e)
Thumbnail
10. Formules met logaritmen
Thumbnail
11. Periodieke functies opstellen & transformaties
Thumbnail
12. Absolute waarde en modulusfunctie
B3. Functies en grafieken

Thumbnail
1. Transformaties
Thumbnail
2. Vergelijkingen met een parameter
Thumbnail
3. Evenredigheidsverbanden
B4. Inverse functies

Thumbnail
1. Formules omschrijven
Thumbnail
2. Inverse functies
Thumbnail
3. Grafiek van een inverse functie tekenen
B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

Thumbnail
1. Ongelijkheden
Thumbnail
2. Hogeregraadsvergelijkingen
Thumbnail
3. Regulier, strijdig en afhankelijk stelsel
B6. Asymptoten en limietgedrag van functies

Thumbnail
1. Gebroken functies
Thumbnail
2. Limieten, asymptoten & perforaties


Ga met een goed gevoel het vwo examen in door te leren met onze uitlegvideo's voor wiskunde B!