Wiskunde B

11. Periodieke functies opstellen & transformaties

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde B gaan we kijken naar het opstellen van periodieke functies en hoe transformaties invloed kunnen hebben op deze functies. We beginnen met een uitleg over de sinusfunctie en de cosinusfunctie. Vervolgens kijken we naar het opstellen van de functie en we sluiten af met de transformaties. Je kunt deze video goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Amplitude

De afstand tussen de evenwichtsstand en de top of het dal van de golven

Beginpunt van een cosinusfunctie

Het punt waarop de functie voor het eerst de top bereikt

Beginpunt van een sinusfunctie

Het punt waarop de functie voor het eerst stijgend door de evenwichtsstand gaat

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Cosinusfunctie

Een periodieke functie die de y-as in de top snijdt, in plaats van in de evenwichtsstand

Evenwichtsstand

De lijn die precies door het midden van de sinusfunctie loopt

Periode

Geeft aan hoe lang het duurt voordat een functie zich herhaalt

Periodieke functies

Een functie die zichzelf met regelmatige tussenpozen herhaalt

Sinusfunctie

Een periodieke functie die zichzelf herhaalt. De sinusfunctie snijdt de y-as in de evenwichtsstand. De algemene formule is: y = a + bsin (c(x-d))

Translatie

Een verschuiving van een figuur met behoud van alle richtingen en afmetingen

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies