Wiskunde B

12. Absolute waarde en modulusfunctie

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B gaan we het hebben over de modulus (of absolute) waarde van een getal en de modulusfunctie. We bekijken wat er gebeurt met een functie als we de modulus ervan nemen door de absoluutstrepen te gebruiken. We doen dit aan de hand van een aantal voorbeelden, waarvan we ook de grafiek in beeld zullen brengen.

Absoluutstrepen

Strepen die je om een getal heen kunt zetten. De absoluutstrepen maken een negatief getal positief en een positief getal blijft hierdoor positief

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Modulus

Wordt ook de absolute waarde van een getal genoemd. Het geeft de lengte of grootte aan van een getal (of andere grootheid), waarbij andere eigenschappen zoals de richting niet meegenomen worden. De modulus van -2 is gelijk aan 2, en de modulus van 2 is ook gelijk aan 2

Richtingscoëfficiënt

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is de richtingscoëfficiënt negatief, en hoe groter de richtingscoëfficiënt is, hoe steiler de lijn wordt. Een richtingscoëfficiënt is hetzelfde als het hellingsgetal

Stuksgewijze functie

Een functie die zich op verschillende intervallen anders gedraagt

>

Groter dan

Groter dan of gelijk aan

<

Kleiner dan

Kleiner dan of gelijk aan

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies