Wiskunde B

4. Machtsfuncties (vervolg)

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B worden machtsfuncties en differentiëren behandelt. Een handig driedelig stappenplan komt aan bod waarmee het differentiëren van machtsfuncties een heel simpel proces wordt. Dit is de tweede video in een reeks over machtsfuncties. Gebruik deze kennisclip om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen. De afgeleide van een functie geeft bijvoorbeeld aan hoe steil een functie is

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies