Wiskunde B

5. Grafiek, groeifactor en groeipercentage

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze wiskunde uitlegvideo gaan we kijken naar de begrippen groeifactor en groeipercentage. We hebben het daarbij altijd over exponentiële groei. We zullen de standaardformule van die hierbij hoort bespreken, waarbij de beginhoeveelheid, de tjid en de groeifactor een rol spelen.

Beginwaarde

Wordt aangegeven met de letter b. Je kunt de beginwaarde aflezen onder de 0 in een tabel van een exponentieel verband en bij een grafiek bij t = 0

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Formule groeifactor

Nieuw / oud

Formule groeipercentage

(groeifactor - 1) * 100%

Groeifactor

Het vaste getal waarmee vermenigvuldigd wordt binnen een exponentieel verband. Als de groeifactor groter dan 1 is stijgt de grafiek, maar als het tussen de 0 en de 1 ligt daalt de grafiek

Groeipercentage

Een procentuele weergave van de groei binnen een bepaalde tijdsperiode

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies