Wiskunde B

7. Exponentiële functies (transformaties en asymptoten)

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde B bespreken we exponentiële functies, waarbij we zullen kijken naar de bijbehorende grafiek, limieten en asymptoten. We bekijken ook wat er met de functie gebeurt na verschillende transformaties.

Asymptoten

Lijnen waar de grafiek van een functie dicht nadert, maar net niet raakt

Bereik

Alle y-waarden die bij een functie kunnen voorkomen. Het bereik gaat over de y-as

Domein

Alle x-waarden waarvoor een functie bestaat. Het domein gaat over de x-as

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Translatie

Een verschuiving van een figuur met behoud van alle richtingen en afmetingen

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies