Wiskunde B

8. Exponentiële vergelijkingen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor wiskunde B! In deze video gaan we het hebben over het oplossen van exponentiële vergelijkingen. Aan de hand van verschillende voorbeelden zal onze docent Nick jou haarfijn uitleggen hoe je de exponentiële vergelijkingen kan oplossen. Ook kun je, aan de hand van een oefenopgave, zelf jouw kennis testen. Heel veel kijkplezier en veel succes met het voorbereiden van de examens of SE's!

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Substitutie

Het vervangen van een uitdrukking door een andere uitdrukking

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies