Wiskunde B

1. Transformaties

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B wordt alle eindexamenstof met betrekking tot transformaties behandeld. De video bestaat uit drie delen. Allereerst neemt de docent alles wat je moet weten met betrekking tot translaties met je door. Vervolgens komen vermenigvuldigingen ten opzichte van de x- en de y-as aan bod. Hierna ben je volledig bekend met transformaties!

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Transformatie

Een manier om uit een standaardfunctie een andere functie te laten ontstaan

Translatie

Een verschuiving van een figuur met behoud van alle richtingen en afmetingen

X-as

De horizontale as, die plat op de grond ligt

Y-as

De verticale as, die recht omhoog gaat

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies