Wiskunde B

2. Vergelijkingen met een parameter

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Welkom bij deze wiskunde B uitlegvideo, waarin we vergelijkingen met een parameter berekenen. Een functie met een parameter noemen we de familie van functies; dit wordt uitgebreid uitgelegd in de video. Vervolgens worden verschillende soorten functies uitgelegd aan de hand van voorbeelden, zodat je dit aan het eind van de video goed beheerst.

Discriminant

Een uitdrukking die informatie geeft over het aantal nulpunten

Familie van functies

Een oneindig aantal verschillende functies, die afhankelijk zijn van de waarde van p (de parameter)

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Parabool

Een visuele weergave van een formule met een kwadratische vergelijking. Er zijn bergparabolen en dalparabolen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies