Wiskunde B

1. Formules omschrijven

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video voor wiskunde B bespreken we hoe je formules moet omschrijven. Aan de hand van een simpel voorbeeld bespreken we het stappenplan om formules om te schrijven. Waarna we twee ingewikkelde vragen bespreken. Gebruik deze video om te leren voor je eindexamen, of natuurlijk voor je gewone toetsen

Herleiden

Iets korter schrijven. Dit betekent meestal dat je haakjes wegwerkt, variabelen met elkaar vermenigvuldigt als dat kan, factoren wegdeelt en wortels vereenvoudigt

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies