Wiskunde B

2. Inverse functies

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze uitgebreide video voor wiskunde B worden inverse functies behandeld. Onze docent begint met het toelichten van de theorie rondom inverse functies. Vervolgens laten we na een korte uitleg zien hoe je inverse functies opstelt. Aan het einde van de video ben je bekend met alle eindexamenstof over inverse functies!

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Inverse functies

Een functie die een andere functie omkeert en dus het omgekeerde doet van de originele functie

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies