Wiskunde B

1. Ongelijkheden

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde B behandelen we ongelijkheden. We beginnen met een uitleg over wat ongelijkheden precies zijn. Vervolgens kijken we naar hoe we schetsen kunnen maken van ongelijkheden. Ook bespreken we een stappenplan waarmee we dit soort problemen het beste kunnen aanpakken, waarna we domeinbeperkingen behandelen. We sluiten af met een oefenopgave. 

>

Groter dan

<

Kleiner dan

Groter dan of gelijk aan

Kleiner dan of gelijk aan

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Domein

Alle x-waarden waarvoor een functie bestaat. Het domein gaat over de x-as

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Ongelijkheden

Een relatie die iets zegt over de grootte van twee objecten. Ongelijkheden noteer je aan de linkerkant van dit teken: <

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies