Wiskunde B

2. Hogeregraadsvergelijkingen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor wiskunde B gaan we het hebben over hogeregraadsvergelijkingen. Hierbij zullen we hogeregraadsvergelijkingen oplossen aan de hand van een aantal voorbeelden. Misschien ken je de formule: X^n = P wel al. Je zal voorbeelden zien waarin we exact oplossen, ontbinden in factoren en de substitutie behandelen.

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Factor

De kleinere delen die ontbonden worden bij het proces van factorisatie

Factoriseren

Het herschrijven van een product in kleinere delen, die als je ze met elkaar vermenigvuldigd weer het oorspronkelijke product opleveren. Het wordt ook wel 'ontbinden in factoren' of 'buiten haakjes brengen' genoemd

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Macht

Machten worden gebruikt om sommen of formules korter op te schrijven. Je schrijft een macht schuinboven het grondgetal. In een som '3 tot de macht 2' is dat bijvoorbeeld hetzelfde als 3x3 = 9

Substitutie

Het vervangen van een uitdrukking door een andere uitdrukking

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies