Wiskunde B

3. Regulier, strijdig en afhankelijk stelsel

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor wiskunde B! In deze video gaan we het hebben over een van de onderwerpen die je kunt verwachten op het eindexamen, namelijk: stelses. Eerder hebben we het gehad over rekenen met stelsels. In deze video gaan we het hebben over wanneer een stelsel regulier, strijdig of afhankelijk is. Wij wensen je heel veel kijkplezier en veel succes met leren voor het eindexamen!

Afhankelijk stelsel

Een stelsel van lineaire vergelijkingen met twee onbekenden, die worden uitgedrukt in lijnen. In een afhankelijk stelsel zijn er oneindig veel oplossingen, en de lijnen zijn gelijk aan elkaar

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Regulier stelsel

Een stelsel van lineaire vergelijkingen met twee onbekenden, die worden uitgedrukt in lijnen. In een regulier stelsel is er één oplossing. Dat is het snijpunt van de twee lijnen

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Strijdig stelsel

Een stelsel van lineaire vergelijkingen met twee onbekenden, die worden uitgedrukt in lijnen. In een strijdig stelsel is er geen oplossing. De lijnen lopen evenwijdig

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies