Wiskunde B

2. Limieten, asymptoten & perforaties

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze wiskunde B uitlegvideo wordt rekenen met limieten behandeld. Een limiet is een waarde waar een functie naar toe gaat, maar die nooit bereikt. De video begint met een uitleg van de theorie omtrent limieten. Vervolgens wordt aan de hand van voorbeeldopgaven duidelijk gemaakt hoe je dit in de praktijk brengt. Op dezelfde wijze worden ook asymptoten en perforaties behandeld. Na het zien van deze video ben je bekend met alle examenstof over limieten.

Asymptoten

Lijnen waar de grafiek van een functie dicht nadert, maar net niet raakt

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Limiet

Een waarde waar een functie naartoe gaat, maar die nooit wordt bereikt

Noemer

De noemer is de deler van een breuk en staat onder de breukstreep. Het bepaalt in hoeveel verschillende onderdelen iets verdeeld is. In de breuk 5/11 is het getal 11 de noemer

Perforatie

De waarde die een functie niet mag hebben. Je kunt het zien als een 'gat' in de functie

Scheve asymptoot

Een grafiek heeft een scheve asymptoot als hij op een gegeven moment langs een schuine lijn gaat lopen. De helling van de grafiek loopt dan gelijk aan de helling van de schuine lijn

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies