Wiskunde B

3. Raaklijnen

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video voor wiskunde B wordt het benaderen van de snelheid van een functie en raaklijnen uitgelegd. We beginnen met de theorie omtrent het benaderen van de verandering in een functie door middel van de differentiequotiënt. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal voorbeeldopgaven uitgelegd hoe je zelf stapsgewijs opgave met raaklijnen kunt oplossen. De video eindigt met een korte samenvatting van de behandelde theorie.

Differentiequotiënt

De verhouding van de verandering van de ene grootheid ten opzichte van de verandering van een andere grootheid. Je gebruik het differentiequotiënt om de afgeleide van een functie te definiëren

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Interval

Een aaneengesloten reeks getallen

Quotiënt

Het resultaat van een deling

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening