Wiskunde B

4 . Vergelijking van een raaklijn opstellen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde B leer je de vergelijking van een raaklijn opstellen. In deze video laten we zien hoe je de formule van een raaklijn moet opstellen met behulp van de afgeleide. Dit aan de hand van voorbeelden, formules en grafieken.

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Richtingscoëfficiënt

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is de richtingscoëfficiënt negatief, en hoe groter de richtingscoëfficiënt is, hoe steiler de lijn wordt. Een richtingscoëfficiënt is hetzelfde als het hellingsgetal

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening