Wiskunde B

6. Tweede afgeleide

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze uitgebreide video met uitleg voor wiskunde B worden de afgeleide en de tweede afgeleide behandeld. De tweede afgeleide is het product van het differentiëren van de afgeleide functie. De regels en technieken van het differentiëren zijn gelijk. Na een korte theorie over de afgeleide en de tweede afgeleide wordt het concept buigpunt uitgelegd. Na deze theorie maken we, aan de hand van voorbeeldopgaven, duidelijk hoe je de uitgelegde theorie aan de hand van ons stappenplan kunt toepassen. Na het zien van deze video ben je bekend met alle examenstof met betrekking tot de tweede afgeleide!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen. De afgeleide van een functie geeft bijvoorbeeld aan hoe steil een functie is

Buigpunt

Het punt op de kromme waar de vorm verandert, bijvoorbeeld wanneer een toenemende stijging verandert in een afnemende stijging

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Herleiden

Iets korter schrijven. Dit betekent meestal dat je haakjes wegwerkt, variabelen met elkaar vermenigvuldigt als dat kan, factoren wegdeelt en wortels vereenvoudigt

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening