Wiskunde B

2. Product- Quotientregel

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video voor wiskunde B bespreken we de productregel en de quotiëntregel. Dit zijn beide belangrijke regels die je moet kennen voor je eindexamen. Eerst behandelen we allebei de regels en daarna sluiten we de video af met een oefenvraag waar je de twee regels moet combineren.

Product

Het resultaat van een vermenigvuldiging

Functie

Geeft een verband tussen twee variabelen weer

Differentiëren

Het berekenen van de afgeleide

Quotiënt

Het resultaat van een deling

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening