Wiskunde B

4. Afgeleide van exponentiële functies en logaritmische functies

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze video met uitleg voor wiskunde B. Dit keer bespreken we het berekenen van de afgeleide van exponentiële functies en logaritmische functies. Onze docent zal onder andere terugblikken op de kettingregel, de quotiëntregel en de productregel. Vervolgens zullen de afgeleide van exponentiële functies en logaritmische functies aan de hand van verschillende voorbeelden uitgelegd worden. Veel kijkplezier!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening