Wiskunde B

2. Primitiveren (deel 2)

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor wiskunde B, waar we het hebben over primitiveren! In deze video gaan we door op de uitleg in de vorige video en hebben we het onder andere over wat de primitieve is als het exponent -1 is. We kijken naar de primitieven van exponentiële functies, goniometrische functies, een omgekeerde kettingregel en de docent sluit af met oefenopgave!

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Exponentiële functie

Een functie van de exponent met grondtal "e"; het grondtal van de natuurlijke logaritme

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Goniometrie

Een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met driehoeken. Goniometrische functies zijn o.a. sinus, cosinus en tangens

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Kettingregel

Een formule die je gebruikt om de afgeleide van een functie te vinden die eigenlijk uit twee functies bestaat (een samengestelde functie)

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Primitiveren

Het berekenen van F (x). Het is het tegenovergestelde van differentiëren

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening