Wiskunde B

4. Oppervlakte (deel 2)

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor wiskunde B! Dit is het tweede deel uit de reeks ‘oppervlakte’. In deze video gaan we het hebben over hoe je een oppervlakte kan berekenen tussen grafieken aan de hand van een integraal en oppervlakte onder de x-as. Dit doen we aan de hand van een oefenopgave en examenopgave. 

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Integraal

Een integraal wordt gebruikt om de oppervlakte van een grafiek te berekenen

Kromme

Een niet-rechte lijn in een grafiek

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Oppervlakte

Een maat die de grootte van een tweedimensionaal object aangeeft

Primitiveren

Het berekenen van F (x). Het is het tegenovergestelde van differentiëren

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening