Wiskunde B

5. Integraalrekening (samenvatting + oefenvragen)

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B zullen we de theorie van het integreren behandelen. We gaan dus kijken naar wat de basisregels zijn om mee te rekenen, wat een primitieve precies is en hoe we deze kunnen uitrekenen. Succes!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen. De afgeleide van een functie geeft bijvoorbeeld aan hoe steil een functie is

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Integreren

Het tegenovergestelde van differentiëren. Het is het proces van het berekenen van de oppervlakte onder een curve, ingesloten door een xy-vlak

Kettingregel

Een formule die je gebruikt om de afgeleide van een functie te vinden die eigenlijk uit twee functies bestaat (een samengestelde functie)

Primitiveren

Het berekenen van F (x). Het is het tegenovergestelde van differentiëren

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening