Wiskunde B

6. Wenteling om de x-as

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video voor wiskunde B bespreken we wentelingen om de x-as. Als eerste bespreken we aan de hand van een simpel voorbeeld hoe wentelingen om de x-as werken, en hoe je de inhoud van een lichaam kunt berekenen dat door zo een wenteling is ontstaan. Daarna behandelen we een ingewikkelde examenvraag. Zo kom je op je eindexamen niet meer voor verrassingen te staan.

Wentelen

Om een as of steunpunt draaien

Lichaam

Een ruimtelijk voorwerp

Integraal

Manier om oppervlakte onder een grafiek te berekenen

Pi

Een constante die de verhouding tussen omtrek en diameter van een cirkel weergeeft

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening