Wiskunde B

5. Transformatie van cos(x)

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video voor wiskunde B bespreken we transformaties van de functie cos(x). Eerst bespreken we welke soort transformaties er zijn. We sluiten de video af met het bespreken van een standaard vraag waar we onze kennis over transformaties moeten toepassen.

Gebruik deze video om te leren voor je examens, of natuurlijk voor je gewone toetsen

Evenwichtsstand

De lijn waar de grafiek omheen schommelt

Amplitude

De grootste afwijking ten opzichte van de evenwichtsstand

Periode

De grootte van het kleinste interval waarover de grafiek zich herhaalt.

D1: Goniometrische functies