Wiskunde B

1. Driehoeken (Pythagoras)

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor wiskunde B behandelen we alles wat je voor je eindexamen over driehoeken moet weten. Allereerst worden de eigenschappen van driehoeken besproken, daarna wordt de bekende stelling van Pythagoras behandeld. Ook het SOSCASTOA ezelsbruggetje komt aan bod.

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Gelijkbenig

Een figuur met twee gelijke zijden

Graden

Een meeteenheid waarmee je o.a. hoeken kunt berekenen

Hellingshoek

Een hoek die met een horizontale lijn een helling maakt

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

Stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de omliggende zijden van de rechte hoek gelijk aan het kwadraat van de zijden tegenover de rechte hoek

Tangens

De verhouding van de overstaande en de aanliggende zijde

E1: Meetkundige vaardigheden

E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde

E3: Vectoren en inproduct