Wiskunde B

3. Lijnvergelijkingen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video voor wiskunde B worden lijnvergelijkingen behandeld. Allereerst leggen we uit hoe je de formule van een lijn opstelt. Vervolgens gaan we in op het berekenen van de hoek tussen twee lijnen en we eindigen met het berekenen van een snijpunt van twee lijnen. De theorie van alle onderwerpen wordt toegelicht aan de hand van een of meerdere voorbeeldopgaven. Na het zien van deze video ben je bekend met alle examenstof over lijnvergelijkingen!

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Hellingsgetal

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is het hellingsgetal negatief, en hoe groter het hellingsgetal is, hoe steiler de lijn wordt. Een hellingsgetal is hetzelfde als de richtingscoëfficiënt

Hellingshoek

Een hoek die met een horizontale lijn een helling maakt

Herleiden

In de wiskunde bedoelen we met herleiden het korter opschrijven van een verband of formule. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld haakjes weg te werken en getallen bij elkaar op te tellen

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Richtingscoëfficiënt

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is de richtingscoëfficiënt negatief, en hoe groter de richtingscoëfficiënt is, hoe steiler de lijn wordt. Een richtingscoëfficiënt is hetzelfde als het hellingsgetal

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Tangens

De verhouding van de overstaande en de aanliggende zijde

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1: Meetkundige vaardigheden

E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde

E3: Vectoren en inproduct