Wiskunde B

1. Snijpunten lijn-cirkel en cirkel-cirkel

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze wiskunde B uitlegvideo gaan we het hebben over snijpunten. Aan de hand van verschillende oefeningen en voorbeelden weet jij straks alles over snijpunten, zodat je goed voorbereid bent op het eindexamen en/of SE's!

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Eliminatie

Bij eliminatie van een variabele wordt een stelsel van een vergelijking zo herschreven dat die variabele niet meer voorkomt in de vergelijking

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Substitutie

Het vervangen van een uitdrukking door een andere uitdrukking

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1: Meetkundige vaardigheden

E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde

E3: Vectoren en inproduct