Wiskunde B

4. Afstand tussen punten, lijnen en cirkels

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij de uitlegvideo voor wiskunde B over afstand tussen punten, lijnen en cirkels. In deze video zullen we het hebben over: de afstand tussen 2 punten, afstand tussen een punt en een lijn en afstand tussen een punt en een cirkel. Aan de hand van verschillende voorbeelden zul je hier zelf mee oefenen! Veel succes.

Delta

Een letter of symbool die gebruikt wordt om een hoek aan te duiden. Het symbool is Δ

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de omliggende zijden van de rechte hoek gelijk aan het kwadraat van de zijden tegenover de rechte hoek

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel: een punt aan de buitenrand en het middelpunt

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

E1: Meetkundige vaardigheden

E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde

E3: Vectoren en inproduct