Wiskunde B

2. Zwaartepunten

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo over zwaartepunten. In deze video voor wiskunde B gaan we kijken naar hoe je de coördinaten van het zwaartepunt kunt berekenen. Door middel van verschillende voorbeelden en oefeningen word jij helemaal klaargestoomd voor jouw SE's of examens. Heel veel succes en veel kijkplezier. 

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel: een punt aan de buitenrand en het middelpunt

Zwaartepunt

Het punt ten opzichte waarvan de massa van een object in evenwicht is

E1: Meetkundige vaardigheden

E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde

E3: Vectoren en inproduct