Wiskunde B

3. Snelheid, versnelling, baansnelheid en baanversnelling van een bewegend punt

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor wiskunde B! In deze video over bewegingsvergelijkingen zullen we onderwerpen behandelen als: plaatsvector, snelheidsvector en versnellingsvector. Onze Digistudiesdocent zal dit wederom doen aan de hand van verschillende opdrachten, om jou klaar te stomen voor je SE's of examens. Heel veel kijkplezier en succes!

Baansnelheid

De lengte van de snelheidsvector. Je noteert dit met de kleine letter v

Baanversnelling

De afgeleide van de baansnelheid

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Pi

Een symbool, genoteerd als π, dat in wiskunde en de meetkunde gebruikt wordt. De waarde wordt vaak afgekort tot 3,14

Plaatsvector

Een vector die de plaats aangeeft van een punt ten opzichte van de oorsprong (het beginpunt)

Vector

Een uitdrukking van verplaatsing met een bepaalde grootte en richting

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

E1: Meetkundige vaardigheden

E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde

E3: Vectoren en inproduct