Examen doen met dyslexie

Door Frida
2022-04-07 in Dyslexie

Je voorbereiden op de eindexamens is voor iedereen lastig, maar voor mensen met dyslexie is dat nóg moeilijker. Je hebt dan moeite met lezen, schrijven en/of spellen. Dat betekent dat je veel tijd kwijt bent aan het ontcijferen van de lesstof, voordat je überhaupt kunt beginnen met leren. Ook kan het zijn dat je met vragen zit. Waar heb je bijvoorbeeld recht op tijdens de examens als je dyslectisch bent? In dit blog lees je daar meer over.

Gelden er andere regels bij de examens voor leerlingen met dyslexie?

Als je kunt aantonen dat jij dyslectisch bent, kun je een aantal aanpassingen krijgen tijdens de eindexamens. Dat betekent wel dat je, voordat de examens beginnen, een verklaring moet hebben. Een dyslexieverklaring krijg je van een deskundige, zoals een psycholoog of een orthopedagoog.

Meer tijd

Leerlingen met dyslexie hebben bij de centrale examens recht op 30 minuten extra tijd. Dat betekent dat je meer tijd hebt om de vragen en antwoordopties goed door te lezen, wat zomaar het verschil kan betekenen tussen een voldoende en een onvoldoende.

Een ander lettertype en andere lettergrootte

Bij de centrale examens is er een standaard lettertype en lettergrootte afgesproken. Het lettertype is Arial en de grootte is 12. Hiervan is vastgesteld dat het geschikt is voor leerlingen met een leesbeperking, zoals dyslexie. Bij schoolexamens kan het per school verschillen: er is geen vaste afspraak. Als de opgaven hierbij lastig leesbaar zijn voor jou, kun je aan je docent vragen of het lettertype en de lettergrootte aangepast kunnen worden. Het is slim om dit van te voren te vragen, want op het toetsmoment zelf kan er waarschijnlijk niets meer aan veranderd worden.

pexels-andy-barbour-6683676.jpg

Minder (of helemaal niet) lezen

Als je een dyslexieverklaring hebt, kun je de directeur van jouw school vragen om auditieve ondersteuning. Dit betekent dat je hulpmiddelen krijgt om minder te hoeven lezen. Dit kan in verschillende vormen. Zo bestaat er een hulpmiddel waarbij de tekst wordt omgezet in computerspraak: de vragen worden dan dus voorgelezen door een computerstem. Ook is er de Daisy audio-cd. Deze cd bestaat uit ingesproken tekst, waaronder de opgaven en antwoordopties.

In sommige gevallen kun je de toezichthouder bij het centraal examen ook vragen om een aantal keer een vraag voor te lezen. Let op: deze hulpmiddelen zijn niet vanzelfsprekend bij iedere school aanwezig. De Daisy audio-cd moet bijvoorbeeld soms nog besteld worden door jouw school. Vraag dus ruim van te voren naar de mogelijkheden.

Tip: je kunt de Daisy audio-cd ook gebruiken bij je voorbereiding op de eindexamens. Je kunt een cd met oude examenopgaven bestellen door te mailen naar klantenservice@dedicon.nl. In deze e-mail zet je jouw naam, adresgegevens en de reden waarom je de cd wil bestellen (bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent). Oefenen met oude examens is een goede manier van leren voor de examens!

Spellingscontrole

Bij zowel schoolexamens als het centraal examen mag je helaas geen spelling- of grammaticakaarten gebruiken. Er is, wat spelling betreft, ook geen uitzondering voor examenleerlingen met dyslexie, behalve als het gaat om examens waarbij je beoordeeld wordt op de spelling. Het gaat dan uitsluitend om het vak Nederlands. Bij dat examen mag je, als leerling met dyslexie, spellingscontrole gebruiken.

Meer informatie over examen doen als je een ondersteuningsbehoefte hebt, vind je hier. Digistudies wenst jou alvast heel veel succes!

You got this

Digistudies, hét videoplatform voor bovenbouwleerlingen


  • Goedkoper dan bijles
  • Scoor gemiddeld een punt hoger!
  • Gecontroleerd door docenten
  • Slechts €99,- voor alle vakken