Scheikunde

9. Mesomere grensstructuren

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over mesomere grensstructuren. Bepaalde moleculen kunnen niet met behulp van één Lewisstructuurformule beschreven worden. De elektronendistributie bij een molecuul kan dan op meerdere manieren worden weergegeven met Lewisstructuurformules, waarbij de octetregel niet verbroken wordt. We spreken dan van mesomere grensstructuren. In dit filmpje bespreken we een aantal voorbeelden!

Structuurformules

Een chemische formule in de vorm van een grafische, tweedimensionale weergave van de structuur en enkele andere belangrijke kenmerken van een molecuul.

Lewisstructuur

Een structuurformule waarin alle valentie-elektronen (elektronen in de buitenste schil) getekend zijn, dus waarbij zowel de bindende als niet-bindende elektronenparen worden weergegeven.

Mesomerie

Een manier om de elektronendistributie weer te geven bij bepaalde moleculen die niet met behulp van één Lewisstructuurformule beschreven kunnen worden.

Isomerie

Stoffen die met elkaar overeenkomen doordat hun moleculen hetzelfde aantal en dezelfde soort atomen bevatten, maar die van elkaar verschillen door de wijze waarop die atomen onderling zijn verbonden of geschikt.

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen