Scheikunde

1. Behoudswetten en kringlopen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we behoudswetten, zoals de wet van elementbehoud, massabehoud en ladingbehoud, en we kijken naar een aantal verschillende kringlopen, zoals de koolstofkringloop, stikstofkringloop, en waterkringloop.

Wet van elementbehoud

Er gaan geen elementen verloren in een reactie; voor de reactie zijn de zelfde elementen aanwezig als na de reactie

Wet van massabehoud

Er gaat geen massa verloren in een reactie; voor en na de reactie is de totale massa hetzelfde

Wet van energiebehoud

Er gaat geen energie verloren in een reactie, het kan wel omgezet worden naar een andere vorm van energie

Massabalans

Een omschrijving van welke stoffen er in een systeem aanwezig zijn en welke er toegevoerd of afgevoerd worden (met de bijbehorende massa)

Energiebalans

Een omschrijving van de energie die er in een systeem aanwezig is en welke energie er toegevoerd of afgevoerd wordt

Ladingbalans

Een omschrijving van de lading die er in een systeem aanwezig is en welke lading er toegevoerd of afgevoerd wordt

Elementkringloop

Een element dat een kringloop doorloopt, dat gedurende de kringloop in verschillende moleculen voorkomen, bijvoorbeeld water

Stofkringloop

Een stof die een kringloop doorloopt, bijvoorbeeld water

Recyclen

Het hergebruiken van stoffen

Cradle to cradle

Het in leven proberen te houden van grondstoffen nadat ze gebruikt zijn (van wieg tot wieg, in plaats van van wieg naar het graf)

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen