Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 4

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de vierde en laatste opgave van het scheikunde vwo-examen van 2012, tijdvak 1. Dit zijn de vragen 20 tot en met 25. De video eindigt met een korte samenvatting.
Additiepolymerisatie

Een polymerisatietechniek waarbij monomere moleculen aan elkaar hechten tot een groeiende polymere keten

Alkaan

Een verzadigde koolwaterstofketen zonder dubbele bindingen

Aromaat

Cyclische verbinding met één of meer dubbele bindingen in een ring (mesomerie is mogelijk)

Benzeen

Een organische verbinding met de formule C6H6, die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen

Infrarode straling

Straling die wordt geabsorbeerd door de dampkring

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

Thermoharder

Een stof die bij verwarming niet vervormbaar is

Thermoplast

Een stof die bij verwarming vervormbaar is

Van der Waalsbinding

Zwakke tot zeer zwakke krachten tussen atomen of moleculen. De sterkte van de binding hangt af van de grootte van het molecuul

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 (1) SK