Duits

2. Stappenplan tekstverklaren

Gegeven door:
Britt van Dee
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor Duits kom je meer te weten over de verschillende fases van het leesproces bij het eindexamen. Het is belangrijk dat je gestructureerd en efficiënt te werk gaat bij je eindexamen. Je hebt immers al je tijd nodig. Hoe je een tekst aan kan pakken, leer je in deze video. 

Leesstrategieën

Leesstrategieën kunnen je helpen om bepaalde informatie snel uit een tekst te halen

Signaalwoorden

Signaalwoorden zijn woorden die verbanden en structuren weergeven in een tekst

A1. Tekstverklaren

Samenvatting voor Duits - Stappenplan tekstverklaren


Voorbereiding tekstverklaren

Het begint allemaal bij een goede voorbereiding. Op deze manier komen de tips over het leesproces bij het examen ook beter tot hun recht. Wat kan je zoal doen om je goed voor te bereiden op je eindexamen?


Leesstrategieën bestuderen

Leesstrategieën kunnen je helpen om bepaalde informatie snel uit een tekst te halen. Je kan ervoor kiezen om een tekst globaal, scannend of juist intensief te gaan lezen. Meer hierover vind je in onze video over leesstrategieën


Signaalwoorden leren

Signaalwoorden vertellen je meer over de structuur en verbanden in een tekst. Deze kunnen je dus helpen om de tekst beter te begrijpen. Overigens worden ook veel vragen gesteld waarbij de signaalwoorden in een tekst een grote rol spelen – handig om van tevoren te leren dus! 


Woordenschat uitbreiden

Hoe groter je woordenschat is, hoe sneller je een tekst of een vraag zal begrijpen. Je kan je woordenschat vergroten door veel in het Duits te lezen. Dit kunnen gewone leesboeken of tijdschriften zijn, of leesteksten uit je lesboek of oude eindexamenteksten. Als er dan woorden zijn die je niet kent, maar wel essentieel zijn voor het begrijpen van de zin of tekst, zoek deze dan op in een woordenboek en schrijf ze op. Je kan deze lijst dan nog eens doornemen ter voorbereiding op je eindexamen. Ook onze video over Examenwoorden komt hierbij van pas.


Oude Duits examens oefenen

Bovenstaande tips kan je in één keer oefenen en toepassen bij het maken van oude examens. Ook raak je dan bekend met de vraagstellingen van een eindexamen. Hierdoor zal je tijdens je examen ook beter weten wat er van je verwacht wordt bij bepaalde vragen, dat scheelt weer een hoop tijd!


Fases leesproces

Maar, wat doe je dan precies als je een tekst met vragen voor je neus krijgt? Op het moment dat het eindexamen start, start ook het leesproces. Dit kan je onderverdelen in vier fases:

  • Oriënteren op de tekst
  • Het lezen van de vragen
  • Het lezen van de tekst
  • Het beantwoorden van de vragen


Fase 1 – Oriënteren op de tekst

De fase vóór het echte lezen van de tekst is enorm belangrijk, maar wordt vaak overgeslagen, omdat leerlingen denken dat het te veel tijd kost. Maar niets is minder waar. Het kan je juist veel informatie geven over de tekst, waardoor je later minder tijd kwijt bent aan het beantwoorden van de vragen. Maar wat doe je tijdens deze fase precies?


  • Je bekijkt de titel, eventuele tussenkopjes of ondertitels, de bron en afbeeldingen (als deze er zijn). Op deze manier kan je heel snel achterhalen waar de tekst over gaat. 


  • Daarna kan je je voorkennis activeren – wat weet je al over het onderwerp? Op deze manier ben je in staat andere, nieuwe informatie over dit onderwerp sneller in je op te nemen en te begrijpen. En dit kan weer van pas komen bij het beantwoorden van de vragen, wat dan wellicht weer sneller gaat.  


Fase 2 – Het lezen van de vragen

Lees altijd eerst de vragen voordat je begint met het lezen van de tekst. Als je eerst de vragen leest, weet je of je meteen de hele tekst moet lezen, of dat bepaalde vragen enkel over gedeelten van de tekst gaan. Zo kan je gerichter lezen en tijdens het lezen zoeken naar informatie die je nodig hebt bij het beantwoorden van de vraag. Kom je informatie tegen in de tekst die je wellicht later nog nodig denkt te hebben? Markeer dit stukje tekst dan. Zo kan je het later sneller terugvinden. 


Fase 3 – Het lezen van de tekst

Na het lezen van de vragen ga je beginnen met het lezen van de tekst. Aan de hand van de vraagsoort heb je al bepaald of je de tekst scannend of intensief moet lezen. Probeer tijdens het lezen van de tekst de vraag of vragen in je achterhoofd te houden. Zo kan je tijdens het lezen soms al een antwoord formuleren op de vraag. Als dit antwoord dan ook toevallig tussen de antwoordmogelijkheden staat, weet je bijna zeker dat je goed zit – heel handig dus!


Fase 4 – Het beantwoorden van de vragen

Soms kan het dus voorkomen dat je de vraag tijdens het lezen al kan beantwoorden, dat is heel fijn, want dat scheelt een hoop tijd. Bovendien geeft dat je natuurlijk een goed gevoel: je begrijpt de tekst. Alleen zijn niet alle vragen hetzelfde. Bij de verschillende vraagsoorten die er zijn ga je anders te werk. Hoe dat precies in zijn werk gaat, vind je in onze video’s over de diverse vraagsoorten terug.   


De meeste vragen op een eindexamen zijn meerkeuze. Probeer in het geval van een meerkeuzevraag eerst zelf een antwoord te formuleren voordat je naar de antwoordmogelijkheden kijkt.  Staat jouw antwoord ertussen? Super, dan kan je snel verder naar de volgende vraag.


Het kan natuurlijk gebeuren dat je een antwoord niet zeker, niet meteen of helemaal niet weet. Dat is niet erg, dat heeft iedereen wel eens. Blijf in dat geval niet te lang bij één vraag hangen, dat kost tijd. Kies in ieder geval een antwoord of schrijf een antwoord op, en zet vervolgens een sterretje bij deze vraag. Zo weet je dat je hier later, als je klaar bent met het examen, nog even naar moet kijken. 


Waarom een antwoord invullen als je het niet zeker weet? Als je in tijdnood komt en niet meer aan die vraag toekomt, heb je in ieder geval een antwoord staan, dus dan bestaat ook gewoon de kans dat je het goed hebt. Bovendien kan een open plek op je antwoordformulier ervoor zorgen dat je het antwoord van de volgende vraag op de plek van de vraag die je wilde overslaan komt te staan – en dan komen jouw antwoorden voor het verdere verloop van het examen helemaal niet meer overeen. Dat wil je natuurlijk voorkomen! 


Slot

Nu weet je precies hoe je te werk moet gaan zodra je eindexamen Duits van start gaat. Du schaffst es – viel Erfolg!!